Akademik Kadro

İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Üroloji uzmanlığı eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 1991’de tamamladı. 1994-1995’te ABD’de Washington Üniversitesi’nde çocuk ürolojisi alanında üst uzmanlık çalışmalarını tamamladı. 1995’te doçent, 2002’de profesör oldu.

1996-2006 Arası Türk Çocuk Ürolojisi Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2008 -2011 arasında bu Derneğin Başkanlığını yaptı.

2003’te Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU)  Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2003, 2008 yıllarında Avrupa Çocuk Ürolojisi Eğitim Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

2008-2010  tarihlerinde Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU) bilimsel sekreterliğini yaptı.

2010-2016 yıllarında  Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği Genel Sekreterliğini yaptı.

Ürolojik Cerrahi Derneğinin 2010 da kurucu üyesi ve kurucu yönetim kurulu üyesi oldu, 2011-2013 yıllarında Ürolojik Cerrahi Derneği başkanlığını yaptı.

2004’ten itibaren olmak üzere de Dünya sağlık teşkilatı (WHO) Dünya İnkontinansı (idrar kaçırması) Danışma Kurulu’na seçildi, 2008’de bu kurulda çocuklarla ilgili komitenin başkanı oldu. Bu kurulun 2009 da yazdığı kitapta ( ICI 2009 report)  çocuk idrar kaçırmalarıyla ilgili bölümü yazdı.  Halen  bu kurulun üyesi olarak 2017 yılı raporunu hazırlıyor.

Ayrıca Avrupa Üroloji Derneği ( EAU ) nın  Klinik Kılavuz Komiteleri içindeki Çocuk Ürolojisi kılavuzlarını ( türkçe kılavuzlar için tıklayınız) yazan komitenin son 8 yıldır başkanlığını yürütüyor. Bu klinik kılavuzlar tüm Avrupalı doktorlara hastalıklar konusundaki güncel tedavi şemalarını anlatan ve yıllık güncellenen yol gösterici bilgiler içeren bir kitaptır.

2003 -2010 yılları arasında Prag da her yıl Eylül ayında Avrupa Üroloji Derneğince organize edilen  Avrupa Üroloji asistan eğitim programında Pediatrik Üroloji eğitimi konusunda eğitici olarak yer aldı.

Yurt dışı dergilerde ( SCI tarafından taranan) yayınlanmış çocuk ürolojisiyle ilgili 100 ü aşan sayıda bilimsel makalesi vardır. İngilizce yayınlamış 6 kitapta bölüm yazarlığı vardır. Ayrıca çocuk ürolojisi alanında 120 üstünde uluslararası bildiri ve 300 civarında ulusal yayın ve bildirisi vardır. Atıf sayısı 2000 e yaklaşmış ve h indeksi 22 dir.

Journal of Pediatric Urology’nin 2006-2010 arasında ikinci editörlüğünü yaptı, halen Dialogues in Pediatric Urology editoryal komitesinde, Urologic Surgery kitabının çocuk ürolojisi bölüm editörüğünü yapıyor.

Ürolojik Cerrahi Dereği Masaüstü başvuru kitabının birinci ikinci ve üçüncü baskılarının editörlüğünü yaptı.

Yurt dışında yapılan çok sayıda toplantıda misafir konuşmacı olarak davet edildi.

Dünyanın çeşitli yerlerine Çocuk Ürolojisi bölümlerine misafir profesör ( ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Nijerya, Gürcistan, Bengladeş, Hindistan, Rusya, Japonya, Kolombiya, Kore, Yunanistan, Ukrayna, İspanya, Kanarya Adaları, Kanada ) olarak davet edildi.

Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda çocuk ürolojisi ile ilgili kurs ve toplantıların organizasyonunu yaptı.

2002’de Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’nü aldı.

Prof.Dr.Serdar Tekgül,  Dünya Pediatrik Ürolojik Cerrahlar grubunun ( Society for Pediatric Urologic Surgeons – SPUS) 24 üyesinden biridir.  Bu grup 50 yıl önce kurulmuş, üye sayısı 24 ile sınırlı ve sadece davet ile katılınılabilen bir bilimsel gruptur.

Akademik ve klinik çalışmalarını son 23 yıldır sadece çocuk ürolojisi alanında sürdürüyor.

Prof.Serdar Tekgül halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Ürolojisi ünitesinde çalışmaktadır ve eğitim programı yürütücüsüdür. Bu ünite Avrupa’da  Çocuk Ürolojisi eğitimi verme için yeterlilik belgesi almış Türkiye deki ilk merkezdir ve  Avrupa’daki 17 merkezden biridir. Bu yeterlilik 9 yıl önce kazanılmıştır, kazanıldığında Avrupa’daki ilk 6 merkezden biri olmuştur.

Prof.Serdar Tekgül’ün önderliğinde bu üniteden şimdiye kadar 8 kişi resmi olarak 2 şer yıllık eğitimlerini tamamlayarak Avrupa Çocuk Üroloji Akademisi üyeliği hakkını kazanmışlardır.  Ayrıca 3 ü yurt dışından ( Mısır, Avusturya, ABD ) toplam 12 doktor 1 ile 12 ay arasında süren eğitim alma olanağı sağlamışlardır.

80’den fazla yerde uluslararası konuşmacı ve misafir öğretim üyesi olarak  davet edilmiştir.

YAYINLARI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tekgul+s

Ankara Fen Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1996’da tamamladı. Uzmanlık sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Üroonkoloji Ünitesi’nde 1996-1997 yılları arasında 1 yıl üroonkoloji yan dal eğitimi aldı. Elazığ 100 Yataklı Asker Hastanesi’nde 1.5 yıla yakın süre ve Ankara Numune Hastanesi 2. Üroloji kliniği’nde 2.5 yıla yakın süre çalıştı. 2001-2002 yıllarında 2 yıl süreyle ABD’de Teksas Üniversitesi’nde İmmünoloji ve Organ Nakli Bölümü’nde çalıştı. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu. Özel ilgi alanlarını organ nakli ve immünolojisi, çocuk ürolojisi, minimal invaziv (laparoskopik) donor cerrahisi oluturmaktadır.

 YAYINLARI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=aki+ft

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin üroloji anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003’te uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra aynı klinikte 2 yıl boyunca çocuk ürolojisi fellowu olarak çalışmıştır. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda görevine devam etmiştir. 2008 yılında Avrupa Çocuk Üroloji Fellowluğu (FEAPU) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 2010 yılında doçentlik ünvanını almış ve 2011 yılında da Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi uzmanlık belgesini almaya hak kazanmıştır. 2011 yılında Innsbruck Üniversitesi (Avusturya) ve Aarhus Üniversitesi (Danimarka)’nde çocuk ürolojisi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda öğretim üyeliğine başlamıştır. 2015 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Ürolojik Cerrahi Derneği ve Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Avrupa Üroloji Derneği Çocuk Ürolojisi Kılavuzları Paneli’nin aktif üyesidir. İlgi alanları, çocukluk çağındaki doğuştan ve kazanılmış ürolojik patolojilerinin tanısı, medikal, açık ve kapalı (laparoskopik-endoürolojik) yöntemlerle tedavisi, böbrek nakli ve endoskopik taş cerrahisidir.

 YAYINLARI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dogan+hs

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1999 yılında bitirdi. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. Haziran 2012 tarihinde Avrupa Üroloji Yeterlilik Sınavlarında başarılı olarak FEAPU ünvanını aldı. 2012-2014 yılları arasında Yüksekova Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak  devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. 2013 yılı yan dal sınavı Türkiye 2.si olarak Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Çocuk Ürolojisi yan dal asistanlığına başladı. 2016 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Uzmanlığı sertifikasını (FEAPU) aldı. 2017 yılında çocuk ürolojisi uzmanı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. 2019 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Üroloji anabilim Dalı’nda çocuk ürolojisi ve transplantasyon cerrahisi dallarında uzman olarak çalışmaktadır.

Yayınları: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bozaci+ac