Eğitim Programı

 1. Teorik eğitim:

Teorik eğitim de amaç konu başlığı ile ilgili standart bilgileri öğrenci ile birlikte detaylı olarak gözden geçirmektir. Bütün konular eğitici rehberliğinde bizzat eğitici tarafından veya öğrencinin yaptığı ve hazırladığı seminer üzerinden çalışılır tartışılır.  Öğrenci her konu başlığı için hazırlıklı olarak eğitime gelir ve öğrencinin bilgiyi bulma sentez etme sunma eleştirisel olarak tartışma ortamı yaratılır.

 1. Pratik eğitim:
  1. Poliklinik: Bu ortamda öğrenci kendi ve konsültan eşliğinde aşağıdaki hasta gruplarını değerlendirir ve gerekli klinik hizmeti sağlar.
   1. Pediatri kliniklerinden refere edilen hastalar
   2. İlk basamaktan refere edilen yeni hastalar
 • Klinik problemleri nedeniyle başvuran yeni hastalar
 1. Kongenital defektli hastalar ( multidisipliner yaklaşım içinde )
 2. İzlemde olan hastaları
 1. ESWL unitesinde aşağıdaki hasta gruplarının tedavisine katılır ve tedavi yöntemlerini yönlendirir.
  1. Refere edilen çocuk taş hastaları
  2. ESWL tedavisinin uygulanması
 • ESWL tedavisi sonrası izlem
 1. Urodinami ünitesinde aşağıdaki hasta gruplarının tedavisine katılır ve tedavi yöntemlerini yönlendirir
  1. Spina bifida hastaları
  2. Komplike işeme bozukluğu olan hastalar
 • Biofeedback ve diğer tedavi yöntemleri
 1. Ameliyathanede PÜ ile ilgili tüm cerrahi işlemlerin kendi tarafından ve/veya konsültan eşliğinde yapılmasına katılır . Bunlar PÜ ilgili problemler için gerekli tüm açık ve endoskopik cerrahi işlemleri içerir.
 2. Öğrenci her zaman bir öğretim üyesinin supervizyonu altında çalışır. Olguların komplike olma derecesine gore değişen oranlarda öğretim üyesi olgunun cerrahisine katılır. Program öğrencisi aynı zamanda asistanların cerrahi eğitimine katılır ve onların temel becerileri kazanması sürecine katkıda bulunur.

Öğrencinin tüm PÜ olguları konusunda kendi başına tedavi yapıp yönlendirecek deneyimi ve birikime sahip olma zorunluluğu vardır.

 1. Akademik ortam:

Anabilim dalı ve Tıp Fakültesi içinde yaratılmış akademik ortamda  aşağıdaki araçlar kullanılarak öğrencinin sürekli eğitimi sağlanır.
Eğitim aktiviteleri

 1. Preoperatif toplantılar
 2. Mortalite morbidite toplantıları
 3. Makale saati
 4. Seminerler
 5. Multidisiplin toplantıları ( pediatrik nefroloji, radyoloji, patoloji)
 6. Lokal, ulusal ve internasyonel toplantılar

Araştırma

 1. Klinik ve temel araştırma çalışmalarının planlanması
 2. Temel araştırma gruplarıyla toplantılar
 3. Biostatistik ve epidemiyoloji gruplarıyla çalışmalar
 4. Periodik araştırma toplantıları
 5. Bildiri özeti ve makale yazımları

Yan dal asistanı haftalık bir çalışma takvimi içinde aşağıdaki eğitim uygulamalarına katılır:
Pazartesi
Sabah:    Servis viziti
İdari çalışmalar
Klinik vizitler ve cerrahi öncesi hazırlıklar
Öğlen:      Poliklinik
17:30-18:30 Cerrahi öncesi PÜ toplantısı
Salı:
Servis viziti
Tüm gün ameliyathane
Çarşamba:
Sabah:  Servis viziti
ESWL tedavisi süpervizyonu ( alterne haftalarda 1 er saat)
Anabilim dalı konseyi
Uropatoloji  toplantıları  ( alterne haftalarda)
Uroradyoloji toplantıları  ( alterne haftalarda)
Makale saati (ayda bir)
Seminerler (ayda bir)
Morbidite  Mortalite  toplantıları (ayda bir)

Öğlen: Poliklinik
Perşembe:
 Sabah: Servis viziti
                ESWL hastalarının izlem değerlendirmeleri.
                Poliklinik hasta konsültasyonları
    Araştırma aktiviteleri
Öğlen: Poliklinik
 Cuma:
Sabah:     Servis viziti
Pediatrik nefroloji toplantısı
Urodinami ünitesi
Öğlen: Teorik eğitim ve araştırma toplantıları