Üreteropelvik Alan Darlıkları (Böbrek Çıkım Darlığı)

İdrar kanalının böbrek çıkımında olan darlıklarına verilen addır. 1500 doğumda bir izlenir. Darlığın yukarısında kalana kanalın genişlemesi, ileri vakalarda böbrekte fonksiyon kaybı, taş oluşumu, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Genellikle hamilellik döneminde yapılan ultrasonografilerde tanısını alırken ileri yaşlarda ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir. Tanısı seri yapılan ultrasonlar, böbreğin fonksiyonu ve boşaltımını gösteren sintigrafi tetkikleri (DTPA/MAG 3) ile konulur. Genellikle sadece takip etmek yeterli olabilirken ileri düzeydeki şişliklerde veya hastaya klinik sorun yarattığı hallerde(etkilenen böbrekte fonksiyon kaybı, ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, taş oluşumu gibi) cerrahi müdahele gerekebilir. Cerrahideki amaç böbrek cıkısındaki darlığın çıkartılıp idrar yolunu yeterli genişlkte tekrar oluşturmaktır. Açık cerrahi uygulanabileceği gibi laparoskopik (kapalı ameliyat) ameliyatlar da yapılabilir.