Hakkımızda

Kliniğimizde üç öğretim üyesi, bir uzman ve bir yan dal asistanı gözetiminde klinik ve akademik faaliyetler sürdürülmektedir.

Poliklinik hizmetleri B katı taş kırma ünitesi ve poliklinikler binasında sürdürülmektedir. Yıllık ayaktan hizmet verilen hasta sayısı 5000’in üzerinde olup çocuk ürolojisinin her alanında sağlık hizmeti verilmektedir.

Türkiye’de anestezi altında taş kırma hizmeti veren az sayıdaki merkezden biri olan bölümümüzde yılda ortalama 120 adet anestezi altında taş kırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında işeme bozuklukların değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracı olan video-ürodinami ve basınç akım tetkiklerinden de yılda ortalama 250 adet gerçekleştirilmektedir.

Yataklı servisimiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Bölüm 32 ‘de yer almakta olup 10 adet hasta yatağımız mevcuttur. Cerrahi amacıyla yatan hastalarımızın dışında medikal değerlendirme, takip ve uygulamalı hasta/aile eğitimi için de hasta yatışları yapılmaktadır.

Ameliyathanemizde çocuk hastalara uygun her türlü donanım mevcuttur. Haftanın iki günü (salı ve Çarşamba) rutin ameliyatlar gerçekleştirilmekte olup yılda ortalama 600 adet majör  çocuk ürolojisi vakası yapılmaktadır.