Tarihçe

Anabilim Dalımız kurucu öğretim üyesi olan Prof. Dr. Doğan Remzi’nin 1960’lardan beri süre gelen çocuk ürolojisi pratiği sayesinde  bu alan anabilim dalımızın kendini ispatladığı dallardan birisi olmayı başarmıştır. Kendisi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Antireflü cerrahi, mesane boynu ameliyatları ve willms tümörü ameliyatları ülkemizin ilkleri arasında yer almıstır. Çocuklarda mesane taşları hakkında yayınladığı makalesi ile üroloji bilminin temel kaynağı olan Campell’s Urology’de referans gösterilen ilk Türk bilim adamı olmuştur. Ürolojik yandallar ile ilgili ihtisaslaşmaya verdiği önem ve yönlendirmelerinin  bir sonucu olarak; Üroonkoloji (1996 yılı), Çocuk Ürolojisi (1999 yılı) ve Endoüroloji (2002 yılı) yan dalları üzerine ihtisaslaşma sürecimiz başlamıştır.

Dr. Serdar Tekgül’ün Dr. Micheal Mitchell ile beraber Washington (Seattle) Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği çocuk ürolojisi çalışmalarını 1995 yılında tamamlayıp Hacetepe Üniversitesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda tam zamanlı akademisyen olarak geri dönmesi ile beraber bu süreç ivme kazanmış ve merkezimiz ülkemizdeki çocuk üroloji alanınında önder konumuna gelmiştir.

Dr. Cem Akbal’ın 2000 yılında ilk yan dal asistanı olarak kabulu ile çocuk ürolojisi uzmanlık eğitimi başlatılmış, sırası ile Dr. Berk Burgu, Dr. Hasan Serkan Dogan, Dr. Fatih Çanaklı, Dr. Onur Kaygısız, Dr. Artan Koni, Dr. Ali Cansu Bozacı eğitim sürecini tamamlayarak ülkemizin önemli merkezlerinde çocuk ürolojisi pratiğini hayata geçirmişlerdir. Şu anda Dr. Taner Ceylan yandal asistanı olarak merkezimizde eğitim görmektedir.

2008 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği tarafından eğitim merkezi olarak tanınan Türkiye’de ilk  (Avrupa’da ilk 5) klinik olmuştur. Daha sonra 2013 ve 2018 yıllarında bu alanda tekrar akredite olmuştur. 2019 yılında Avrupa Üroloji Derneği tarafından çocuk ürolojisi alanında eğitim merkezi olarak tanınmıştır (EBU Host Center).

Bu süreçte çocuk üroloji eğitimleri ve pratiklerini geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışından merkezimize başvuran ürologlar 6-9 ay süreli rotasyonlar ile  merkezimize kabul edilerek eğitim almışlardır.